Feiertage in Asien im November

Dates    Public Holi­days in
2013    Deepa­va­li

in
5 Novem­ber 2013    Isla­mic New Year

in
9 Novem­ber 2013    Inde­pen­dence Day
16-18 Novem­ber 2013    Water Fes­ti­val

in
18 Novem­ber 2013    Sub­sti­tu­te of Boun That Luang Fes­ti­val Day on 17 Novem­ber 2013 *
* For Vien­tia­ne only
in
18 Novem­ber 2013    Full Moon Day of Tasaung­mo­ne